SCHYŁEK PATRIARCHATU ZACZNIE SIĘ MORZEM MĘSKICH ŁEZ