RZECZYWISTOŚĆ POTRZEBUJE NOWEGO DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO