Z punktu widzenia Drogi Mlecznej wszyscy jesteśmy ze wsi