Bus muzyków złapał gumę/ za 5 minut koncert na poboczu