POLITYCY POZBAWIĄ CIĘ PRAW SKUTECZNIEJ NIŻ TERRORYŚCI