NAJLEPSZY DOWÓD NA TO ŻE CZECZENIA NIE NALEŻY DO ROSJI / ROSYJSKIE WOJSKA MUSIAŁY JĄ NAJECHAĆ