STATUS UCHODŹCY / OBCIĄŻA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA MIEJSCE URODZENIA