RAPORT ONZ / POLA MINOWE SĄ NIEBEZPIECZNE TYLKO DLA DZIECI CIĘŻSZYCH NIŻ 15KG