Zasady / łatwiej ich przestrzegać gdy się je współtworzy