Pracy jest dość / to tylko wolny rynek nie chce współpracować