Czy seks to przeżytek / że przemoc tak dobrze się sprzedaje