Z wiekiem rozumiem młodych coraz lepiej / dziadek Loesje