Sąd ostateczny / wolałabym doczekać dnia / gdy religie nie będą nas osądzać