SPÓŹNIŁEM SIĘ DO PRACY ZDALNEJ / UTKNĄŁEM W PRZEDPOKOJU / ojciec Loesje