MADE IN CHINA / KIEDY W MODZIE ZNÓW BĘDZIE / USZYŁAM SAMA