Gospodarka odżywa łatwiej niż środowisko naturalne