Polish

Ameryka wciąż wierzy że bóg to siły powietrzne