NIE POZWOL SZKOLE STANAC CI NA DRODZE DO DOBREGO WYKSZTALCENIA