TERRORYŚCI MOŻE I ZASIEWAJĄ ZIARNO NIEPOKOJU / ALE NASZE ŁZY GO NIE PODLEJĄ