SKORO JEST CZAS DO STRACENIA / JEST TEŻ CZAS DO ZYSKANIA