DZIECI NIE ROBIĄ TEGO CO IM KAŻEMY / ROBIĄ TO CO ROBIMY MY