TELEWIZJĘ PODZIELONO NA KANAŁY BO ŚMIECI SIĘ SEGREGUJE