KONFLIKT POKOLEŃ BEZBRONNE DZIECKO UZBRAJA W CIERPLIWOŚĆ