Z PUNKTU WIDZENIA DROGI MLECZNEJ WSZYSCY JESTEŚMY ZE WSI