Skip to Content

Workshop aanvragen

 

Loesje maakt niet alleen zelf posters, maar geeft ook workshops aan derden: organisaties, bedrijven, initiatieven, buurthuizen en scholen die, ieder op hun eigen manier, streven naar een creatieve en menselijke maatschappij. Doel van de workshops is mensen laten zien hoe ze samen tot een serie posters kunnen komen.
Bij een workshop Loesje wordt er gebrainstormd over zaken die de deelnemers bezighouden, al dan niet aan de hand van een bepaald thema. Teambuilding, een fusie, of moeilijk bespreekbare thema's zoals intimidatie op de werkvloer en integriteit zijn typische thema's binnen organisaties en bedrijven. Op scholen kunnen dan weer thema's voorkomen als onderwijsvernieuwing, pesten en creatief met taal. Natuurlijk kunnen we het thema van te voren ook open laten zodat de deelnemers tijdens de workshop helemaal zelf gaan bepalen waarover zij willen schrijven.

teamwork
Tijdens het schrijven leren mensen elkaar op een andere manier kennen en kunnen ze misschien wel hun eigen en elkaars creativiteit ontdekken. De deelnemers aan de workshop maken kennis met een andere manier van schrijven, en leren op een andere manier tegen onderwerpen aan te kijken. Het groepsgevoel wordt sterker doordat teksten niet individueel maar met elkaar ontstaan, onderwerpen die tot dan toe nog weinig inhoud hadden, komen tot leven en de twee tot tweeenhalf uur schrijven staan garant voor een hoop pret. Een workshop Loesje is goed in te passen binnen thema-dagen en bedrijfsuitjes als de sfeer wat al te zwaar en serieus dreigt te worden.

creativiteit
Met het geven van workshops wil Loesje bereiken dat mensen met hun eigen creativiteit aan de slag gaan. Soms moeten ze die nog ontdekken. Daarnaast wil ze haar gedachtengoed verspreiden; mensen laten nadenken over alles wat altijd voor waar wordt aangenomen, mensen zelf verantwoordelijkheid laten nemen.
Natuurlijk heeft Loesje ook de wijsheid niet in pacht, maar ze heeft wel een hoop ideeën. En de beste manier om nieuwe ideeën te krijgen en ideeën te verspreiden is contact met anderen. Alle visies kunnen weer bijdragen aan mooie plannen voor de toekomst. Dat wil ze ook graag aan anderen laten zien, en van anderen leren.

resultaat
Het resultaat van zo'n workshop is een serie Loesje-posters, waarvan de teksten door de deelnemers zelf geschreven zijn en de onderwerpen door hen zelf aangedragen zijn. Met name de ervaring zelf initiatief te nemen en daar vervolgens concreet resultaat van te zien blijkt voor veel deelnemers een verfrissende blik-opener.


Praktische punten:

  • aantal deelnemers: Er kunnen tussen de 4 en 16 personen meedoen aan de workshop. Bij meer personen wordt opgesplitst in groepen; een groepsgrootte tussen de 10 en 12 is ideaal.
  • duur: een Loesje workshop duurt 2 tot 2,5 uur.
  • plaats: de organisatie dient zorg te dragen voor een rustige ruimte met voldoende tafels en stoelen in carre-opstelling.
  • materiaal: de workshopgever neemt zelf materiaal dat nodig is voor de workshop mee; pennen, papier, stiften en overige zaken.
  • prijs: de prijs van een workshop kan verschillen en is daarom op aanvraag.
  • termijn: een workshop Loesje dient een maand voor aanvang van de workshop te worden aangevraagd.

Voor welk bedrijf, welke organisatie is de workshop bedoeld?

Wat is uw streefdatum en -plaats voor de workshop?

Voor hoeveel mensen is de workshop?

Voor welke leeftijdsgroep is de workshop bedoeld?

Wat is het thema van de workshop?

Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon:webform | by Dr. Radut